Hava Durumu

Hasan Türkeş ve Mustafa Altıner, basın kartlarını teslim aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Turkuaz Basın Kartları, Medya Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi Hasan Türkeş'e ve Medya Haber Sitesi Sorumlu Müdürü Mustafa Altıner'e teslim edildi.

Haber Giriş Tarihi: 16.11.2023 10:48
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2023 10:48
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.medyahabersitesi.com
Hasan Türkeş ve Mustafa Altıner, basın kartlarını teslim aldı

Geçtiğimiz Ekim ayından toplanan İletişim Başkanlığı Basın Kartı Komisyonu kararına göre Türkiye'de 787 gazeteci Turkuaz Basın Kartı almaya hak kazanmıştır. Niğde'den başvuru yapan Medya Haber Sitesi imtiyaz sahibi Hasan Türkeş ve Medya Haber Sitesi Sorumlu Müdürü Mustafa Altıner'de komisyon kararına göre basın kartı almaya hak kazandı. Komisyon kararının ardından baskı sürecinin tamamlanmasıyla basın kartlarına kavuşan Türkeş ve Altıner; ''Turkuaz Basın Kartı, gazetecilik mesleğinin en büyük manevi ödülüdür.'' dedi. 

TURKUAZ BASIN KARTI ALMA ŞARTLARI NELER?

a) 18 yaşını bitirmiş olması,

b) En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,

c) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikâp, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu barışma karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hüküm giymemiş olması,

d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan terör suçları ile 4 üncü maddesinde sayılan terör amacı ile işlenen suçlardan veya 6 ncı maddede belirtilen suçlar ile 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi gereğince hüküm giymemiş olması,

e) 5187 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlardan hüküm giymemiş olması,

f) 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması ve mücbir sebepler dışında işten ayrıldığı tarihten itibaren bir aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışması,

g) Medya faaliyeti dışında ticari faaliyette bulunmaması,

şarttır.

(2) Basın kartı talep eden süreli yayın sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlannda, kamu kurum ve kuruluşlarında basın kartı alabilecek çalışanlarda ve yabancı basın-yayın kuruluşlarında çalışan Türk vatandaşı medya mensuplarından basın kartı talep edenlerde birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz.

(3) Enformasyon görevlisi unvanıyla başvuranlardan, kamu kurum veya kuruluşunda görev yaptığı birimi ve kadro unvanını içeren ve üst yönetici tarafından imzalanan görev yazısı istenir.

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.